Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam: Mi Mamita

R.B.D. Helms

GROOTHANDEL/ DISTRIBUTEUR

OOK VOOR PARTICULIEREN

Willem Passtoorsstraat 27

1073 HT Amsterdam

KVK:61426385

BTW NR:NL001171704B92

www.mimamita.nl

E-mail:info@mimamita.nl

06 25494773 Ron

06 40743377 Irma

020 6624003 Kantoor

 

                                                                                                                               Disclaimer voor mimamita.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van mimamita.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mi Mamita. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mi Mamita is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mi Mamita.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan,  geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mi Mamita te mogen claimen of te veronderstellen.

Mi Mamita streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Mi Mamita aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van mimamita.nl op deze pagina.